Honda Civic EG, D16Z6 turbo - 243,1whp

  • Log manifold
  • Vitara stempler og custom råder for disse stemplene
  • GT2560R turbo
  • 3"- 2,5" eksos
  • ECTune motorstyring
  • Bremset på 0,5bar og 1,2bar, pumpebensin