© 2009 In-Tec Motorsport

Innhold, layout og samlingene av opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Kopiering eller tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra In-Tec Motorsport. Det er herunder ikke tillatt å kopiere gjentatt og systematisk deler av innholdet på nettsidene. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Alle rettigheter forbeholdes.